Print
Hits: 960
 
homa 250
 

بیانیه هما در باره ترور نافرجام صادق زرزا فعال سیاسی کرد

 

هم‌میهن گرامی،

همانگونه که آگاه هستید و در خبرها بدان اشاره شد، روز آدینه ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ برابر با ۳۰ خرداد ۱۳۹۹، صادق زرزا فعال سیاسی و عضو حزب دمکرات کردستان ایران در شهر لیوواردن Leeuwarden هلند با ده ضربه چاقو مورد سو قصد قرار گرفت. با بالا گرفتن مبارزات آزادیخواهی درونمرز از یک سو و هماهنگی روز افزون مبارزین درونمرز و برونمرز از سوی دیگر و اراده راسخ سازمانها و شخصیتهای سیاسی برای کنار گذاشتن اختلافات در جهت هماهنگی و تشکیل یک جبهه متمرکز برای نجات ایران، فرقه تبهکار حاکم بر ایران، در حالی که سختترین ضربات اقتصادی و سیاسی طول دوران حیات ننگین خود را متحمل شده است، بار دیگر ذات پلید و ضد انسانی خود را با ترور فعالان سیاسی نشان میدهد.

اما اینبار شرایط چه در درونمرز و برونمرز و چه در سطح بین المللی بگونه دیگری است. رژیم مافیایی اسلامی با چشم باز و به سرعت به لبه پرتگاه سقوط و اضمحلال نزدیک میشود تا برای همیشه در قعر زباله دان تاریخ دفن شود.

تلاشهای روز افزون رژیم اشغالگر اسلامی، که در چند ماه گذشته با تخریب شخصیتها، موازی سازی و ایجاد تفرقه و اکنون ترور فعالان افزونی یافته، نشان از عمق وحشت رژیم از قدرت گرفتن نیروهای ملی و مردمی دارد.

سازمانهای هما (همگرایی ملی ایرانیان) ترور دگراندیشان را محکوم کرده و بر تلاش خود برای دستیابی به ایرانی آزاد که در آن برابری، آزادی بیان و اندیشه تحقق یافته باشد، خواهند افزود.

پاینده ایران

زنده باد ملت دلیر ایران

هما – همگرایی ملی ایرانیان

۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰

 

حزب سکولار دمکرات ایران

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست

سازمان زنان ایران

سازمان فرهنگی سیاسی ایران پاد

سامانه پادشاهی خواهان ایران

ستاد نافرمانی‌های‌ مدنی ایرانیان

کنگره رهایی ایران

همبستگی ملی ایرانیان اتریشزمان فرهنگی-سیاسی ایران پاد – سازمان برون مرزی حزب پان ایرانیست – سامانه پادشاهی خواهان ایران – سازمان زنان ایران
حزب سکولار دمکرات ایران – کنگره رهایی ایران – نافرمانی های مدنی -  همبستگی ملی ایرانیان اتریش

هما پایین بیانیه ۸ سازمان